קובבא - תקן איכות שכנים

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים.

 • השכן אחראי לספק כל הזמנה אשר מתקבלת באתר.
 • כאשר מתקבלת הזמנה באתר, השכן מקבל מייל עם פרטי ההזמנה, על השכן לוודא שכל המיילים מתקבלים אצלו כראוי.
 • באחריות השכן לעדכן את לוח השנה כנדרש בכדי להיות זמין וסגור להזמנות, על השכן לוודא שלוח השנה מעודכן, גם במקרה שלוח השנה לא עודכן כראוי השכן מחויב לבצע את ההזמנה.
 • השכן יחוייב להשתמש ברכיבים טריים בלבד בהכנת המזון.
 • השכן יחוייב לשמור על תנאי היגיינה גבוהים בעת הכנת המזון.
 • חל איסור על שימוש בחומר משמר.
 • השכן יוודא שהמשלוח הגיע לרעב בזמן המבוקש.
 • השכן לא ישנה את חומרי הגלם המצויינים באתר ללא תיאום מראש עם הרעב.
 • השכן לא יחליף מתכון קיים באתר על מנת לשמור על עקביות עם רעבים חוזרים.
 • האוכל ייארז בקופסאות פלסטיק המיועדות לחימום במיקרוגל ולא בוצע בהם שימוש קודם וללא מיתוג אישי.
 • השכן יקפיד לספק לרעבים קופסאות מלאות לחלוטין לפי הגודל המצוין (ליטר או שני ליטרים).
 • השכן ידביק על כל קופסא מדבקת קובבא עם שם המנה.
 • השכן מתחייב לתת לרעבים רמת שירות גבוהה ולחזור לרעב בתוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה בכדי לאשר את קבלתה.
 • השכן מחויב לשים לב להערות הרעב על המנות ואם אין ביכולתו לבצע אותן עליו לחזור לרעב עם מענה בהקדם האפשרי.
 • צוות קובבא שם בראש מעייניו את שירות הלקוחות ואת הבטחת החוויה המרבית לרעבים. במקרה של תלונת רעב, צוות קובבא יקבל את התלונה, ישמע את צד השכן ויקבל החלטת פיצוי בהתאם לנסיבות. כחלק מהסכם התנאים באתר קובבא, על השכן חובת מתן פיצוי אשר יקבע על ידי צוות קובבא.
 • קובבא רשאית להוציא שכן מפעילות באתר, באם אינו עומד ברמת השירות הנדרשת.
 • השכן רשאי להפסיק את פעילותו באתר בכל עת.
 • באחריות השכן להנפיק קבלות על העסקאות שבוצעו דרך הרעבים באתר, כחוק.
 • קובבא הינה צד שלישי לעסקה ואינה לוקחת אחריות משפטית במקרה של תביעה כלשהי מצד כל גורם.
לראש העמוד